Kft alapítás

Kft alapítás több tulajdonossal

Kft alapítás költségei

Kft alapítás költségei

Korlátolt felelősségű társaságot előre meghatározott összegű (minimum 3 millió forintos) törzsbetétekből álló törzstőkével (jegyzett tőkével) lehet alapítani, és a tagok kötelezettsége a társasággal szemben a törzsbetétjeik szolgáltatására és a társasági szerződésben esetleg megállapított egyéb vagyoni hozzájárulás szolgáltatására terjed ki. A társaság kötelezettségeiért – törvényben meghatározott kivétellel – a tag nem felel. Itt is igaz, hogy a tőkét nem csak a bankszámlára történő megfizetéssel lehet igazolni a bejegyzéskor, hanem a cég saját házipénztárába történő befizetés is lehetséges, amelyet az ügyvezető nyilatkozata igazol. Ha többszemélyes társaságot alapít, először is el kell döntenie, hogy milyen összegű törzsbetéttel kíván részt venni a társaságban. 100 ezer forintnál nem lehet kevesebb a kft-ben egy tag törzsbetétje. Kevesen tudják, hogy a törzsbetét nem feltétlenül tükrözi a szavazati arányokat, és az eredményből való részesedést, azaz meg lehet állapodni a társasági szerződésben. A kft alapítás további fontos kérdéseiért hívja fel a topcegalapitas.hu oldalon található telefonszámot!